Saturday, October 11, 2008

家后 - 江蕙有一日咱若老找无人甲咱友孝我会陪你
坐惦椅寮听你讲少年的时阵你有外摮
吃好吃丑无计较怨天怨地嘛袂晓你的手
我会甲你牵条条因为我是你的家后

阮将青春嫁置恁兜阮对少年跟你跟甲老
人情世事已经看透透有啥人比你卡重要
阮的一生献乎恁兜才知幸福是吵吵闹闹
等待返去的时阵若到我会让你先走
因为我会呒甘放你为我目屎流

有一日咱若老有媳妇子儿友孝你若无聊
拿咱的相片看卡早结婚的时阵你外缘投
穿好穿丑无计较怪东怪西嘛袂晓
你的心我会永远记条条因为我是你的家后

阮将青春嫁置恁兜阮对少年就跟你跟甲老
人情世事嘛已经看透透有啥人比你卡重要
阮的一生献乎恁兜才知幸福是吵吵闹闹
等待返去的时阵若到你着让我先走
因为我会呒甘看你为我目屎流

人生若得如此家后,今生无悔。

1 comment:

有事没事也留个言嘛...